Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, kartu su Vytauto Didžiojo universitetu, Gamtos tyrimų centru, Agder universitetu (Norvegija) ir Latvijos universitetu 2011 metais įgijo teisę vykdyti Biologijos mokslo krypties doktorantūros studijas (LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. V-1019).

Doktorantūra yra trečiosios pakopos studijos, o doktorantai – trečiosios studijų pakopos studentai ir tyrėjai. Doktorantūros paskirtis – rengti mokslininkus, gebančius savarankiškai atlikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus bei spręsti mokslo problemas. Doktorantūrą baigęs ir mokslo daktaro laipsnį įgijęs asmuo turi būti įgijęs pakankamą kompetenciją pažangiausių tiriamojo darbo, mokslo sričių ir jų sąveikos žinių, specializuotų gebėjimų, metodikų, mokslinių tyrimų ir kitų sričių problemoms spręsti bei turimoms žinioms ar profesinei praktikai plėsti.

Priklausomai nuo pasirinktos doktorantūros studijų formos, studijos trunka ketverius (nuolatinės studijos) arba šešerius (ištęstinės studijos) metus. Taip pat yra galimybė mokslo daktaro laipsnį įgyti eksternu – savarankiškai parengus daktaro disertaciją arba pateikus publikuotą mokslinę monografiją bei išlaikius doktorantūros egzaminus. Smulkesnę informaciją apie doktorantūros studijų organizavimą, jų trukmę, eigą ir keliamus reikalavimus galima rasti doktorantūros krypties reglamente.

_____________________________________________________________________________________________________

 

 

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, kartu su Vytauto Didžiojo universitetu ir Gamtos tyrimų centru, skelbia atvirą konkursą Biologijos mokslo krypties doktorantūros studijoms. Prašymai dalyvauti konkurse priimami iki 2018 m. rugpjūčio 24 d.

Konkurso sąlygos ir tvarka

Doktorantūros tematikos ir vadovai

Prašymas dalyvauti konkurse