Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras yra, viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip valstybės biudžetinė įstaiga ir vykdantis valstybei, visuomenei, tarptautiniam bendradarbiavimui ar ūkio subjektams svarbius ilgalaikius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą.

Centro misija – mokslinės kompetencijos užtikrinimas siekiant optimaliai tenkinti šalies sveikatos apsaugai ir visuomenės tęstinumui bei plėtrai svarbius tarptautinio lygio biomedicinos krypties mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą.

Centro veiklos tikslai:

1. Vykdyti šalies sveikatos apsaugos ir visuomenės tęstinumui ir plėtrai svarbius ilgalaikius tam tikros krypties (krypčių) mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą;

2. Bendradarbiauti su verslo, valdžios ir visuomenės atstovais, dirbti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros užsakomuosius darbus, teikti metodologinę, metodinę ir kitą pagalbą gydymo, socialinės globos įstaigoms, mokslo ir studijų institucijoms;

3. Skleisti visuomenėje mokslo žinias, diegti jas į sveikatos apsaugą bei socialinėje ir ūkinėje veikloje, prisidėti prie inovacijomis ir žiniomis grindžiamos ekonomikos kūrimo, žinioms imlios visuomenės ugdymo.